эко- шилдэг цэцэрлэг

Хан-Уул дүүргийн Багш нарын баяраар “Дүүргийн шилдэг эко” цэцэрлэгээр шалгарсан.