Уран хөдөлгөөнт гимнастикийн тэмцээн

Хүүхэд бүрийн авьяас чадварыг хөгжүүлэх Уран хөдөлгөөнт гимнастикийн дугуйланг амжиллтай хичээлүүлж цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн дунд уламжлал болгон байгууллагддаг уран хөдөлгөөнт гимнастикийн тэмцээнд удаа дараа амжилт гаргасан.

2016 оны Дүүргийн уран хөдөлгөөнт гимнастикийн тэмцээнд 2 байр

2017 оны Дүүргийн уран хөдөлгөөнт гимнастикийн тэмцээнд 1 байр

2018 оны Дүүргийн уран хөдөлгөөнт гимнастикийн тэмцээнд 1 байр