Эцэг эхийн зөвлөгөө өгөх төв

Хавсаргасан файлууд
Эцэг-эхийн-зөвлөгөө-өгөх-төв223.pptx,   

Дүүргийн Засаг даргын  2017-2020 оны үйл ажиллагааны  хөтөлбөрийн залуучуудын хөгжлийн чиглэлийн 4.6.3  дахт заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор  “Эцэг эхэд зөвлөгөө өгөх төвийн ” шинээр байгуулан 2017 оны 10 сарын 13 өдөр  үйл ажиллагаанд орууллаа. Энэ төвөөр гэр бүлийн гишүүд чадавхжуулж, эцэг эхийн сурган хүмүүжүүлэх мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, хүүхдийн хөгжилд эцэг эхийн оруулах хувь нэмрийг сайжруулах, залуу гэр бүл, эцэг эхчүүдэд зориулсан амьдрах сургах, зөвлөгөө мэдээлэлээр хангах гэр бүлтэйгээ чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрөөх зориулалт бүхий төвийг нээсэн.