Улаан загалмай

Монголын улаан загалмайн нийгэмлэг, Нийслэлийн боловсролын газар хамтран зохион байгуулсан "Хайрцаг дүүрэн хайр" зудын хүнд нөхцөлд байгаа малчидад туслах сайн үйлсийн аянд хамт олноороо идэвхитэй оролцож талархал авлаа