эцэг эхийн андгай тангараг

Монгол хүн хүмүүжлийн аяны хүрээнд багш-суралцагч-эцэг эхийг харилцаа хамтын ажиллагааг сайжруулах, хүүхдийн хүмүүжилд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх,  үр хүүхдээ зөв хүмүүжүүлэх эцэг эхийн амлалт, Монголын хүүхдийн эрхэмлэх ёсөн зүйл, багшийн эрхэмлэх 9 зүйлийг бяцхан сурагчид, эцэг эх , багш нар хичээлийн шинэ жилийн нээлтэнд бүх эцэг эх хүүхдүүдтэйгээ хамт андгай тангараг уншиж, хамтран ажиллахаа илэрхийллэсэн.