Эко цэцэрлэг

Цэцэрлэгийн багшийн сургуулийн Ахмад багш П. Дулмаа, П. Бямбадорж нар ирж цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа эко орчинтой танилцаж багш нарт сурган хүмүүжүүлэх зөвлөгөө өгч ажиллав. Эко цэцэрлэг- цэцэгжүүлэлт ажлын хүрээнд цэцэрлэгтээ мандлын цэцэг, эко цэцгийн тавиуруудыг хийж тохижуулав.